Разликата между да се откажеш и да се освободиш

Разликата между да се откажеш и да се освободиш.
Разликата между да се откажеш и да се освободиш.

❗️ Да се освободиш означава сам да се "откачиш" от нещо, което не ти е нужно.
❗️ Освобождаваш се от токсични хора, от погрешни вярвания в живота си, от неработещи стратегии за справяне и правиш място за връзки и идеи, които са благоприятни за теб, за твоето благополучие и щастие.
❗️ Да се откажеш - намалява потенциалът ти.
❗️ Да се освободиш го разширява.
❗️ Отказването е лишаване от свобода.
❗️ Освобождаването е себеприемане и победа.
❗️ Отказването е слабост.
❗️ Освобождаването е грижа за себе си.

Р.s. Грижете се за себе си! 💜

@kr.gramatikova.psychologist
Разликата между да се откажеш и да се освободиш.
Сподели