ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В МЕТОДЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В МЕТОДЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Основни принципи в методът за обучение на Мария Монтесори, основаващ се на уважение към личността, честност, разбиране, хармония с околния свят и вярaта в естествено заложения стремеж на човека към доброто и свободата.

1.     Децата се учат от това, което ги заобикаля.

2.     Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.

3.     Ако едно дете често е хвалено - то се научава да цени себе и и другите.

4.     Ако детето ви расте във враждебна среда - то се учи да се бори.

5.     Ако сте честни с детето си - то ще израсне честен човек.

6.     Ако едно дете често бива осмивано - то ще израсне срамежливо и свито.

7.     Ако едно дете живее с чувството за сигурност - то ще има вяра в другите.

8.     Ако едно дете често е порицавано - то често ще изпитва чувство за вина.

9.     Ако едно дете често среща одобрение - то ще се научи да цени себе си.

10.   Ако сте снизходителни към детето  -  то ще се научи на търпение.

11.   Ако често се веселите с детето - то ще изгради доверие във вас.

12.   Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност - то ще се научи как да открива любовта.

13.   Не говорете лошо за детето - нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14.   Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

15.   Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

16.   Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими - не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.

17.   Бъдете готови да помагате във всяка ситуация на дете, което търси и опитва.

18.   Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.

19.   Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно - показвайте му най-доброто от себе си.

Сподели