Упражнение - Аз, Страхът и Времето

Упражнение - Аз, Страхът и Времето

Довърши изреченията:

Аз във времето.
·                     След 5 години аз…….;

·                     Преди 5 години аз…..;

·                     Сега аз………………….;

·                     Аз бих……………………;
Тези изречения са насочени към минал, настоящ, бъдещ и идеален Аз, като целта е да се замисли личността за тези времеви параметри и да съпостави "Аз"- овете си по отношение на страховете.

Сподели