Притчи, мотивиращи истории, подбрани текстове

Човекът, който не вярваше в любовта


От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си, 
защото от него са изворите на живот.
                                                                                                       
из "КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ"
Сподели