Философ и мистик

Философ и мистик

Философ и мистик се заблудили в гората в тъмна нощ. Това била много опасна гора, пълна с диви зверове; тъмнината била непрогледна. Единият бил човек на съмнението, другият - на вярата. Внезапно започнала буря, ударил гръм и ярко пробляснала светкавица.

Философът погледнал нагоре, мистикът погледнал надолу пътеката. В момента на проблясването на светкавицата пътеката била пред тях, осветена и ясно видима.

Философът погледнал мълнията и започнал да гадае: “Какво става?” - и загубил пътеката.

Вие сте се заблудили в гора, още по-тъмна и гъста от тази в притчата. Нощта е още по-дълбока. Понякога присветват мълнии. Сведете очи към пътеката.

Сподели