ОТВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА

Да защитим децата си

ОТВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА

За да предпазите децата си от отвличане, трябва да подготвите и да отработите с тях следните основни правила на безопасност, а също да окуражавате и други родители да ги прилагат: 

• Кажете на детето си винаги да върви или да играе в група. Похитителите търсят изолирани обекти, каквито са децата, които вървят или играят сами. 
Кажете това и на останалите родители. 
Ако видите познато дете да върви само, обърнете специално внимание на родителите му, например предложете да се редувате при воденето и връщането на децата от училище. 

• Винаги трябва да знаете къде се намира детето ви, дори ако излиза с доверен възрастен. 
Ако детето ви прекарва време на гости при приятел, обсъдете с родителите му план за взаимно наблюдение на децата. Ако детето ви е още малко, обяснете на родителите, че не му разрешавате да играе само навън. Дайте обещание, че ще наблюдавате и приятелчето по същия начин, когато е на гости у вас. 
Ако детето ви се разхожда или кара колело из квартала, обърнете му внимание кои са безопасните места, където то може да избяга, ако е заплашено от непознат. 

• Обменете телефонните си номера с други родители, така бързо можете да откриете детето си и винаги да знаете къде е. 

• Учете детето си да се пази от непознати. Кажете му, че непознат е всеки възрастен, когото не познава. Запознайте детето си с възрастни и други родители, на които имате доверие. От своя страна се запознайте с техните деца. Така децата ще имат по-голям шанс да видят познат и доверен възрастен, при когото да отидат при нужда. 

• Освен на другите родители, децата ви могат да се доверят и на: 
Продавачи в магазини, полицаи, учители, служители на рецепцията или работещи зад бюро в офис сградите, пощальони, майки с деца. 
Обяснете на детето си, че може да се обърне към тези възрастни, ако има нужда от помощ и не може да намери познат възрастен. 
Научете детето си, че магазините, училищата, библиотеките и ресторантите са безопасни места, където може да избяга, ако е в опасност. 

• Измислете кодова дума, която не е лесна за познаване. Използвайте я, когато се наложи друг възрастен да вози детето ви. Кажете на детето си никога да не се качва в кола на възрастен, който не знае кодовата дума. 
Кажете кодовата дума само на хора, на които вярвате, сменяйте я често. Посъветвайте останалите родители също да ползват техни си кодови думи. 


• Научете детето си да разпознава най-често използваните примамки. 
Често похитителите молят децата да им помогнат в търсенето на изгубено животно. Понякога молят да ги упътят. Случва се похитителят да знае името на детето или вашето име и така успява да спечели доверието му. 
Кажете на детето си, че когато възрастен наистина се нуждае от помощ или от упътване, той моли за помощ възрастните, не децата. Също не забравяйте за кодовата дума. Ако някой възрастен знае името на детето, но не е чувал, че има кодова дума, значи този възрастен се счита за заплаха. 

• Упражнявайте се с детето как се крещи. Ако непознат се опита да заговори или да сграбчи детето, то трябва да знае и да започне да крещи "Не!" или "Пожар!". Направете група с други родители, за да може децата заедно да се упражняват да крещят. 


По материали на: TheSafeSide

ОТВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА
Сподели