Умения за общуване - Автентичност - Аз-послание

Умения за общуване - Автентичност - Аз-послание

Автентичност


"... Аз разбрах, че няма смисъл, когато общувам с хората, да нося маска, да се правя, че изпитвам едно, а в действителност да се чувствам по друг начин." К.Роджърс


Базисно умение, създаващо баланс и доверие в общуването. Във всекидневието се чувстваме понякога ядосани, притеснени, обидени... (Обикновено, когато имаме такива силни чувства към другите хора, ние ги потискаме, крием ги, не говорим за тях -  вероятно, защото така са ни възпитали). Ако ги потискаме дълго време е твърде възможно в някакъв момент да проявим силен гняв и агресия, защото дълго сме били вежливи, учтиви... Потискайки чувствата си, ние се оттегляме от ситуацията, като едновременно с това преживяваме яд и обида, а по този начин не даваме възможност на другия човек да промени поведението си. Спонтанното, неподправено и автентично поведение ни позволява да изразим своите чувства по повод на поведението на другите хора и увеличава шанса те да го променят. Искреността и автентичността водят до по-добро разбиране между двамата разговарящи.


Акценти: 


1. Да си дадеш сметка за собствените чувства, които изпитваш. 


2. Да рефлексираш върху действията, които са плод на емоциите, които изпитваш в дадения момент. Обикновено не си даваме сметка, че действията са провокирани от владеещите ни в момента чувства. 


3. Пряк израз на автентичност е възможността да се говори за собствените чувства, свързани с актуалната ситуация по начин, който не обижда другите, чрез т. нар. "Аз - послание"


"Аз - послание"  Това е комуникативният модел на автентичността – Един възможен начин за изразяване на истинските чувства, свързани с даден човек в определена ситуация, по начин, който не обижда, а помага взаимодействието да се подобри.Аз - посланието включва 4 части:

1. Съобщаваме чувствата: "Аз се чувствам изплашена, когато..."

2. Специфични събития в поведението, на другия, които въздействат: "Аз се чувствам изплашена, когато ти викаш толкова високо".


3. Причините за афективната реакция по повод на това, което е направил другият: "Изплашена съм, когато ти крещиш толкова често, защото се чувствам застрашена".


4. Съобщаване на ефектите върху другия (чувства, поведение), ако поведението продължава.

Пример: "Чувствам се изплашена, когато ти крещиш толкова често, защото се усещам застрашена и искам да избягам от теб".

Умения за общуване - Автентичност - Аз-послание
Сподели