Любовта, това прекрасно чувство.

Любовта, това прекрасно чувство.


Няколко принципа и правила, които ни помагат да постигнем хармония във взаимоотношенията:


Първи и най-съществен принцип, който свързва двама души - това е любовта. Благодарение на силата на любовта, хората реализират своя потенциал и се борят за мечтите си. Променят се в благоприятен смисъл. Заради любовта те стават по-търпеливи, по-добри. Любовта е велико, пълноценно чувство, което човек дълбоко желае и се стреми да изпита.

Втори принцип, който се явява важен за взаимоотношенията, това е сексуалната съвместимост. Първоначалните чувства ни позволяват да разберем доколко партньорът ни подхожда във физиологичен план. Когато постепенно те се утвърдят, следва проверка на биологичната съвместимост. Ако липсва влечението, което ни е сближило с партньора първоначално, то няма как връзката да продължи в здраво и щастливо взаимоотношение. Човек прави избор посредством физиологично привличане, но може да си остане и само на това ниво, безспорно за твърде кратък период.

Трети, важен принцип е културният статус на партньорите. С културата, възпитанието, нормата на ценностите, е заложена жизнената философия на човек. Ако културната среда, в която е възпитан един от партньорите се отличава съществено от културната среда на другия, то съвсем скоро множество въпроси и проблеми, ще възпрепятстват отношенията им. Това, разбира се не значи, че е нужно да се откажат един от друг, а да имат съзнанието, че ще трябва да бъдат по-толерантни и приемащи.

Четвърти, много важен принцип е принципът на трите елемента - аз, ти, ние. Какво означава това всъщност? Това означава, че в основите на партньорството участват двама души, които живеят своя живот и си помагат взаимно. Т.е., аз помагам на себе си, ти помагаш на себе си, аз помагам на теб, ти - на мен, аз помагам на нас, ти помагаш на нас. Така любовта ще се развива и продължава и няма едната личност да доминира над другата. За да бъдат в баланс тези три елемента в едно партньорство обаче, важен фактор е самооценката и на двамата.

Следващият, пети принцип се заключва в това, че е необходимо да си отговорите на въпроса: 

„Защо сме заедно?“ Това е, както се казва поставянето на мета цел. Какво ще ни свързва заедно в отношенията? Какви са ни очакванията?

Например мъжът може да има нужда от жена - просто за секс, от домакиня, от възпитателка на децата му, пазителка на домашното огнище и пр. Жената, от своя страна, е възможно да иска да бъде домакиня, да има мисъл и желание за семейство, но може пък  да предпочита професионална реализация и кариера, а децата и семейния бит да не са и приоритет.

Възможно е жената да желае майчинство, дом и семейство, а нейният любим да не желае да поема отговорност все още, да има нужда от лична свобода, професионална реализация, забавления, хоби...

В такива неизяснени случаи конфликтът е налице, а често се случва партньорите дълго време да живеят "някак си" в заблуда. Сериозните теми се заобикалят, за да не се наруши комфорта. Но! Така или иначе няма добра перспектива за отношенията. Именно заради това още в началото е необходимо да си отговорят пред самите себе си и пред партньора съвсем честно на тези въпроси. Да разберат съвместими или несъвместими са целите, които преследва всеки един от тях преди да встъпи в дълготрайни взаимоотношения.

Следващ въпрос, който изисква искрен отговор е: 

„Какви ще са правилата и принципите върху които ще построим нашите отношения?“ Тези принципи трябва да са сходни, да помагат на партньорите, а не да пречат. Да са в посока, която способства усилията и на двамата за постигане на хармония, за реализиране на общото щастие, а не да бъдат в деструктивен курс. 

! За съжаление, ако вие не може да построите съвместни (общи) принципи, то тогава принципите ще построят вас. 

Ето пример за такъв успешен подход: Аз уважавам теб, ти уважаваш мен. Ние имаме общи отношения, в равни степени заслужаваме взаимно уважение.

Темата за ролите в партньорството не бива да се подценява. Би било добре подробно да се обсъдят роли, права, задължения.

Необходимо е също така да се разгледа, както въпросът за взаимните желания, така и за „нещата“, които са неприемливи за партньорите.  

! Ако затворят очите си в началото за тях, резултатът ще е пагубен  за бъдещите им взаимоотношения. 

Да се обследва принципът на семейните роли: съпруг-съпруга, квартирант-квартирантка, майка-баща, приятел-приятелка, лице, което да се грижи за детето, лице, което е източник на материални блага, сексуален партньор, организатор на развлечения, лице, отговорно за продължението на родствената връзка и пр. Важен въпрос, като следствие възникващ по темата е: Каква функция изпълняват тези роли? 

Какви очаквания имат към партньора? 

А до колко са открити, откровени един към друг? 

Дори и да не искате да поемате отговорност, определеният тип поведение е важен и чрез него идентифицирате отношенията и себе си.

Да се обсъди темата за доверието, конфиденциалността и ненамесата на трети страни по въпросите на партньорството. Да се отблъсне влияние и вмешателство на родители, братя и сестри, приятели и т.н.

Следващ важен въпрос на който да се обърне внимание: Как се виждат те след 3, 5, 7... години. 

Важни са и: Сходствата и различията в мислите и стремежите - възможно е да привличат, но може и да разединяват. Първо да открият какво ги прави еднакви, и второ да уважат своите различия. Да ги приемат ясно или явно да ги откажат. 

Психологични изследвания в сферата на семейните взаимоотношения са доказали, че най-здрави са отношенията между хора с общи мисли, стремежи, цели. Дали са материалисти или духовни хора, най-важното е те да са близки по природа.

И разбира се, въпрос, който не бива да се избягва: 

„Как ще реагирам при изневяра?“

Естествено, хубаво е да се вярва, че всичко в живота ще бъде без сътресения. Никой не тръгва в отношенията си с първата мисъл за конфликт, лъжа или изневяра. Но тези теми не бива да се заобикалят, „да се смитат под килима“. Емоционално интелигентните хора знаят, че отношения, които са дълготрайни, търпят развитие, преминават през различни етапи. Трябва да се помни, че дълговременните отношения понасят и устояват на вътрешни и междуличностни кризи, преживяват понякога конфликти на интереси, нерядко силни напрежения, биват разтърсвани от тежки емоционални или травмиращи събития и много други обстоятелства. Но!

От това, до колко партньорите имат годност, умение и желание да се справят и да съхраняват отношенията си, ще зависи качеството и продължителността на техният живот заедно.

Партньорските взаимоотношения могат да се надграждат, да стават все по-успешни, дълбоки и удовлетворяващи единствено, ако полагаме грижи за тях. Използвайте някои от споделените насоки, търсете начини да бъдете удовлетворени във взаимоотношенията си. Любовта е прекрасно чувство, хармонията е постижима. А както казва хиндуисткия духовен учител Ошо: Една истинска красива връзка не е просто добра - ТЯ е изключителна!  Красимира Граматикова, 2013г.

Любовта, това прекрасно чувство.
Сподели