Тежестта на измамата

Тежестта на измамата

Един човек купил от пазара картофи, но когато се прибрал вкъщи разбрал, че вместо тях търговците са натоварили на каруцата му камъни. Мъжът не се върнал обратно, не се разгневил, а продължил да живее както преди.

Един ден, след четиридесет години, на вратата му се почукало. Когато отворил, човекът видял пред себе си двама дрипави старци.


— Здравей — казали те. Преди много години, ние те измамихме на пазара и дойдохме да ти поискаме прошка.


Човекът отвърнал:


— Да, спомням си. Но с нищо не сте ми длъжни. Камъните изхвърлих в една яма още същия ден. А вие четиридесет години ги носите в сърцето си ...

Сподели