ЗАЩИТНИТЕ МЕХАНИЗМИ

Защитните механизми

Три момента трябва да се осъзнаят по отношение на защитите. 

  • Първо, защитните механизми се използват за избягване или редуциране на негативните емоционални състояния. 
  • Второ, повечето защитни механизми включват изкривяване на реалността. 
  • Трето, хората обикновено не съзнават използването на повечето защитни механизми. Ако осъзнаваха своите изкривявания, нямаше да са ефективни за редуциране на негативните емоционални състояния.


СПОРЕД ЗИГМУНД ФРОЙД, ДАДЕНА МИСЪЛ МОЖЕ ДА БЪДЕ:  

СЪЗНАТЕЛНА - осъзнава се по време на протичането и;

ПРЕДСЪЗНАТЕЛНА - не се осъзнава в момента на протичането, но човек лесно може да я извика в съзнанието си;

БЕЗСЪЗНАТЕЛНА - индивидът не може да се осъзнае, дори да желае това, защото мисълта съществува извън съзнанието му.

 

СПОРЕД АНА ФРОЙД:  

НАРЦИСТИЧНИ ЗАЩИТИ - при деца и при някои лица с психотични разстройства;

НЕЗРЕЛИ ЗАЩИТИ - в детска и юношеска възраст, но се срещат и в зряла възраст;  

НЕВРОТИЧНИ ЗАЩИТИ - при хора, подложени на психичен стрес и при възрастни хора с невротични проблеми;

ЗРЕЛИ ЗАЩИТИ - в зряла възраст на психично здрави хора.


ИЗТЛАСКВАНЕ  - Проявява се като избирателно забравяне на случката или събитието, свързано с конфликт, стрес и травмиращи състояния, които се съхраняват в подсъзнанието и при други подобни ситуации могат да се актуализират с нова сила. То е безсъзнателен отказ да се признае определено психично съдържание, което плаши, предизвиква вина, тревога или е неприятно и стресиращо.

ИЗМЕСТВАНЕ  - Защитен механизъм, при който емоционалният конфликт се измества от една идея или обект към друга, която по някои свои качества наподобява оригинала.  

ОБРЪЩАНЕ СРЕЩУ СЕБЕ СИ Импулсите, които са „забранени“ или възпрепятствани да се изразяват навън се насочват към самия себе си. Например: Агресията преминава в автоагресия, сексуалният нагон в автоеротизъм и пр.

КОМПЕНСАЦИЯ изравняване на физиологични или психични дефицити чрез високи постижения в някаква област. При вродени недостатъци личността се опитва чрез големи достижения в други области да дезактуализира комплексите си. При наличие на малоценностови комплекси компенсацията може да се извърши чрез илюзорно създаване на увереност чрез материални или други външни неща или агресия.

КОНТРОЛИРАНЕ  - Опит да се управляват или регулират събитията или обектите от обкръжението, с цел да се мимимализира тревожността и решаването на вътрешните конфликти.

ПАСИВНО-АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ - Вид защита, която се проявява като индиректна агресия към другите или към себе си. Манифестирането на такова поведение включва провали, отлагане или заболявания, които въздействат повече на другите.

ОТРИЧАНЕ -  Механизъм, чрез който се омаловажава конфликта и аспектите на конфликтната ситуация, като личността ги интерпретира така, че да изглеждат по-малка заплаха. Това е подсъзнателен отказ да се приеме заплашваща ситуация. Налице е отказ от обяснение на реалната причина за поведението.

ПРОЕКЦИЯ  - Личността не съзнава собствените си нежелани черти и емоции, изтласква ги в подсъзнанието и ги проектира извън себе си - върху другите. Свързана е с проекция върху другите на собствените неприемливи мисли, чувства и импулси; изнасят се и се прехвърлят собствените представи, желания и качества.Този механизъм позволява на личността да избяга отговорност за собствената си проява. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  - Защитен механизъм, при който личността приема върху себе си личните характеристики на друг човек, като се идентифицира с някой друг. Другият се поглъща изцяло от собствения Аз, който се идентифицира с някои или почти всички качества на обекта на идентификация /другия/.

БЯГСТВО ВЪВ ФАНТАЗИИ - механизъм, при който личността игнорира реалността и си създава свой собствен фантазен свят;

ИДЕНТИФИЦИЯ С АГРЕСОРА - може да се прояви при хора, станали жертва на насилие. Те приемат образа на насилника и извършват подобно насилие върху друг, по-беззащитен от тях.

ЗАТВАРЯНЕ В СЕБЕ СИ - Защитен механизъм, при който имаме частично изтласкване - желанието или съответния спомен от миналото си запазват достъпа до съзнанието, а емоцията, която обикновено е болезнена, е отделена от тях и не може да достигне съзнанието.

АГРЕСИЯТА  - Най-често срещаният и използван защитен механизъм. При наличие на неосъзнат страх и отхвърленост, личността реагира агресивно и нападателно.

СВРЪХАЛТРУИЗЪМ  - Личността изпитва удовлетворение единствено от това, че може да служи, да помага на другите хора с полезни за тях действия и чрез съпреживяване на техните чувства, като игнорира собствените си потребности и чувства.

АСКЕТИЗЪМ И САМОИЗОЛАЦИЯ  - Обхваща директно отхвърляне на всички съзнателно преживявани удоволствия, елиминиране на удоволствието като един от аспектите на човешките преживявания. Забелязва се самозабрана за изпитване на радост и щастие и негативни чувства към всички, които са щастливи, доволни и хармонични в живота и взаимоотношенията си.

СУБЛИМАЦИЯ - Появява се, когато човек обръща енергията, свързана с неприемлив импулс или нагон, в социално приемлива дейност. Такива преобръщания са били предлагани като обяснение на мотивацията зад много творчески, научни и културни и други дейности.

Защитните механизми
Сподели