Десет неща, които трябва да знаете за гнева си

Десет неща, които трябва да знаете за гнева си

1.Събитията в този свят не ви разгневяват. Вашите „горещи мисли“ създават гнева ви. Дори когато се появи истински отрицателно събитие, смисълът, който вие му придавате, определя емоционалните ви реакции.

Идеята, че вие сте отговорни за гнева си, в крайна сметка е във ваше предимство, защото ви дава възможността да постигнете контрол и да направите свободен избор как искате да се чувствате. Ако не беше това, ще сте безпомощни да контролирате емоциите си; те ще са необратимо свързани с всяко външно събитие в този свят, чиято по-голяма част в крайна сметка е извън вашия контрол.


2. През по-голямата част от времето гневът няма да ви помогне. Той ще ви обездвижи и ще замръзнете във враждебността си, без никаква продуктивна цел. Ще се чувствате по-добре, ако поставите ударението върху активното търсене на творчески решения. Какво можете да направите, за да коригирате трудността или поне да редуцирате възможността да се опарите по същия начин в бъдеще? Тази нагласа ще елиминира в определена степен безпомощността и фрустрацията, които ви изяждат, когато чувствате, че не можете да се справите ефективно със ситуацията.

Ако не е възможно достигането до решение, тъй като провокацията е изцяло отвъд контрола ви, само ще увеличите нещастието си с негодуванието, така че защо да не се отървете от него? Трудно, ако не и невъзможно е да изпитвате гняв или радост едновременно. Ако смятате, че гневът ви е особено ценен и важен, помислете за един от най - щастливите моменти в живота си. Сега се запитайте : „Колко минути от този период на спокойствие и ликуване съм готов да сменя за изпитването на фрустрация и раздразнение?“


3. Мислите, които генерират гняв, през по-голямата част от времето ще съдържат изкривявания. Коригирането им ще намали гнева ви.


4. В крайна сметка гневът ви е породен от убеждението ви, че някой действа несправедливо или някакво събитие е „нечестно“. Интензивността на гнева ще се засилва пропорционално на сериозността на възприеманата злонамереност и ако действието се смята за преднамерено.


5. Да се научите да разглеждате света през очите на другите, често с изненада ще осъзнавате, че чуждите действия не са несправедливи от тяхна гледна точка. Несправедливостта в тези случаи се оказва илюзия, която съществува само във вашето съзнание. Ако сте готови да се откажете от нереалистичната идея, че вашите концепции за истина, справедливост и честност се споделят от всеки, голяма част от негодуванието и фрустрацията ще изчезне.


6. Другите хора обикновено не смятат, че заслужават вашето наказание. Следователно е малко вероятно отмъщението да ви помогне да постигнете някакви положителни цели във взаимодействията си с тях. Яростта ви често ще причинява единствено допълнително влошаване и поляризация и ще действа като самоизпълняващо се пророчество. Дори, ако временно получите това, което искате, всякакви краткосрочни печалби от такава враждебна манипулация ще се неутрализират в дългосрочен план от негодуванието и отмъщението на хората, които са обект на вашата принуда. Никой не обича да бъде контролиран или насилван. Това е причината системата от положителни награди да работи по-добре.


7. Голяма част от гнева ви включва вашата защита срещу загубата на самооценка, когато хората ви критикуват, не са съгласни с вас или не успяват да се държат така, както вие искате. Такъв гняв винаги е неуместен, защото само собствените ви отрицателни изкривени мисли могат да ви накарат да загубите самооценката си. Когато обвинявате другия заради чувствата си на безполезност, винаги се самозаблуждавате.


8. Фрустрацията е резултат от нереализирани очаквания. Тъй като събитието, което ви е разочаровало, е част от „реалността“, то е „реалистично“. Следователно фрустрацията ви винаги е резултат от вашите нереалистични очаквания. Имате правото да се опитате да влияете върху реалността, за да я направите по-съответстваща на очакванията си, но това не винаги е практически осъществимо, особено когато тези очаквания представляват идеали, които не съответстват на концепцията на всеки друг за човешката природа. Най-простото решение ще е да промените очакванията си. Например някой нереалистични очаквания, които водят до фрустрация са:

 •      Ако искам нещо (любов, щастие, повишение и т.н.), го заслужавам.
 •    Ако работя усилено за нещо, трябва да имам успех.
 •    Другите хора би трябвало да отговарят на моите стандарти и да вярват в моята концепция за „справедливост“.
 •    Би трябвало да съм в състояние бързо и лесно да решавам всякакви проблеми.
 •    Ако съм добра съпруга (партньорка), съпругът ми (партньорът), е длъжен да ме обича.
 •    Хората би трябвало да мислят и действат така, както го правя аз.
 •    Ако  съм добър към някого, той би трябвало да отвърне със същото.


9. Просто е детинско поведение да се цупите и да настоявате, че имате правото да бъдете гневни. Разбира се, че е така! Гневът е законен в САЩ. Критично важният въпрос е: във ваше предимство ли е да сте гневни? Вие или светът наистина ли ще имате полза от вашата ярост?

10. Рядко имате нужда от гнева, за да бъдете хора. Не е вярно, че ще сте безчувствен робот без него. В действителност, когато се отървете от тази кисела раздразнителност, ще почувствате по-голям плам, радост, спокойствие и продуктивност. Ще преживеете освобождение и просветление.Д-р Дейвид Бърнс

Десет неща, които трябва да знаете за гнева си
 • Всяко лошо чувство, което имате, е резултат от изкривени отрицателни мисли. (стр.48)

 • Причината за вашето чувство за ненужност е в непрекъснатата ви самокритика. Тя често приема формата на разстройващ вътрешен разговор, в който се самообвинявате и преследвате по суров, нереалистичен начин.

 • Повечето отрицателни емоционални реакции нанасят шетите си единствено в резултат на ниска самооценка. Тя е увеличителната леща, която трансформира тривиалните грешки и несъвършенства в смазващ символ на лично поражение. (стр.71)

 • Можете съществено да промените начина, по който се чувствате, като промените начина, по който действате. Има само една спънка - когато сте депресирани, не ви се прави нищо.

 • Понякога изглежда, че колкото по-безнадеждна, тежка и неподатлива е била депресията, толкова по-необикновен и възхитителен е вкусът на щастието и самооценката, след като тя изчезне. (стр.257)

 • Вероятно сте скептични към всичко това, защото отрицателното мислене е станало такава част от живота ви, че се е превърнало в автоматично. (стр.49)


   Дейвид Бърнс, "Да се чувстваш добре" (Feeling Good:The New Mood Therapy). 
Сподели