Способни на любов (3)

Способни на любов (3)
...
Ето защо, когато една жена е по-възрастна, тя обикновено влиза в ролята на "мама", готова да съветва, помага и подкрепя. Тя трябва да си затваря очите за много неща, да бъде мъдра и да сдържа емоциите си. Обикновено такива съюзи се изграждат според два сценария:
  • "Мама" и "син". Жената първоначално заема водеща роля в двойката, тя взема всички решения и открито подчертава това. Първоначално това устройва младият мъж, но с времето той натрупва необходимия опит и започва да се нтоварва от контрола на приятелката си.
  • "Мъдър съветник" Ако една жена е достатъчно умна, тогава тя ще ръководи партньора си много внимателно и ще му помогне да израсне психологически. В този съюз е доста удобно за определено време, защото всеки от двойката ще изпълни предназначените за него роли на пола. Като цяло можем да кажем, че в повечето случаи любовна връзка с млад мъж се поддържа именно от жената и тя е лидерът. Но тези връзки по предназначение или с определена функция бързо се разпадат. Когато задачата е изпълнена и момчето е пораснало. Младият мъж, зрял и уверен среща човекът за себе си, човекът, който му съответства ментално и физиологично. Драмата, която настъпва от такъв развой на събитията е отнесена към зрялата жена, в ролята на приятелка - любовница - ментор - мама и т.н., която в най-добрия случай, въпреки изпитваната емоционална болка, ако егото ѝ позволи, ще остане добър приятел и съветник, "по-голяма сестра" на порасналият емоционално зрял мъж. Твърде вероятно е приятелството да бъде инкогнито, по-често се случва обаче общуването да бъде избягвано по редица причини.
    ...
Способни на любов (3)
Сподели