Отделяш ли време?

Почивката и грижата за себе си са толкова важни...


ОТДЕЛЯШ ли ВРЕМЕ за да възстановиш енергията си?

С внимание ли се грижиш за емоциите си, за вътрешната си Любов,

за тялото, в което си избрал да прекараш този живот!


💜 За да дадеш, трябва да имаш.


От празен съд не можеш да наливаш...

 

💜 Полагайте повече грижи за своето психично, емоционално, духовно и физическо здраве!

Отделяш ли време?
Сподели