Философията на суфизма

Философията на суфизма

Жена с момчето си отишла при великия мъдрец и поет Джалаладин Руми и му казала:

 Синът ми яде твърде много захар. Моля ви, кажете му да спре и да не го прави повече. Той много ви уважава и със сигурност ще ви послуша.

Руми внимателно погледнал детето и казал на жената: „Моля, елате пак след три седмици.“

Жената си помислила: „Колко странно е, че той не може да каже на детето толкова просто нещо“, но си тръгнала и се върнала след три седмици.

Руми отново казал: „Елате след още три седмици.„

Жената си тръгнала в още по-голямо недоумение, но – както и било казано – се върнала след три седмици.

И тогава Руми казал: „Момчето ми, чуй съвета ми; не яж много захар, това е нездравословно.“

Момчето казало: „Учителю, ако вие така казвате, няма да правя повече това.„

Майката помолила момчето да я изчака отвън и попитала Руми: „Учителю, защо не казахте това просто нещо първия път?„

Руми отговорил: „Защото аз самият много харесвам сладкиши. За да кажа на сина ви да спре да яде захар, трябваше сам да се отърва от тази слабост. Първоначално реших, че три седмици ще ми бъдат достатъчни, след това осъзнах, че съм сбъркал.

„Един от отличителните белези на истинския Учител е, че той никога няма да учи на това, което не е изпитал на себе си. Думите му винаги са изпитани чрез собствения му живот, той е един с реализацията си, мъдростта му идва от собствения му опит, а не е извлечена от книгите.“


„Законът е един и същ на всички нива на битието: ние избираме следващия си свят чрез знанията, придобити тук. И ако тук сме избрали невежеството и знанията ни са останали същите, следващият ни свят няма да се различава по никакъв начин от настоящия, всички негови ограничения ще останат”.

 

Ричард Бах

Сподели