Емоционален светофар

Емоционален светофар

Упражнението "Светофар" е уникално, тъй като е авторско развитие на професора по психология д-р Н. И. Козлов.


Невероятно по своята ефективност упражнение, способно да извърши „революция“ в съзнанието на всеки, решил да приложи техниката. Истинска "скъпоценност".

Много хора не знаят как да ценят това, което вече имат в живота си: материални, духовни блага, отношения с близки. Ако по неочакван начин човек загуби това, което преди е имал, тогава изпада в състояние на емоционална негативност. И колкото по-негативно е събитието, толкова по-трудно е човек да поддържа положително отношение към хората, към себе си и към живота като цяло. С този инструмент всеки може да си помогне сам, когато преминава през ситуация на загуба, да направи опис на своите лични ценности, като същевременно ще намали за себе си емоционалното участие в неприятната ситуация. 


Вземете тетрадка или лист хартия и го разделете на четири колонки. Първата я именувайте „Боклук“ (нищо сериозно...), а другите три са „Зелено“, „Жълто“ и „Червено“.·       Зелената колонка - малките неприятности. Тук може да вписвате разнообразните малки неприятности - счупих си телефона, загубих часовник, скъсах си джинсите, полата... Да, неприятности, но с това животът не свършва. Също както шофьорът виждайки на кръстовището зелена светлина на светофара, забавя леко автомобила, за всеки случай, но не спира.·       Жълтата колонка - средните неприятности. Това е светлината на светофара при която шофьорите намаляват скоростта, за да преценят да спрат или да преминат. Това са неприятностите, които се появяват в живота ни и започват да ни пречат, но ние можем да ги преодолеем, дори да се наложи да забавим темпото в някоя област.·       Червената колонка - големите неприятности. На червена светлина, шофьорът задължително спира. Голямата неприятност е форс-мажор, животът ни спира, понякога за нас това е "краят на света" и отнема повече време за да успеем да се справим. 

Какво ще ни даде описването на неприятностите в този ред? Интересно е, че самото подреждане на неприятностите по този критерии, ще промени тяхната сила и статуса им. Без да усетим ще се промени възприятието ни за "неприятност" и "събитие" и постепенно, събития, които смятаме за неприятности ще преминат в колонка „Боклук“, т.е. те вече няма да се възприемат като такива.  Ако редовно селектираме преживяванията си по тази схема, ще видим, как все по-прецизно оценяваме величината на всяка неприятност и по-рядко някоя от тях ще попада в графат „жълто“ и „червено“ . По този начин нашият страх и безпокойство ще премине в адекватна загриженост.

Емоционален светофар
Сподели