Щастието

Щастието


Веднъж Щастието попаднало в гората на къща, в която видяло горяща камина и около нея щастливо играещи деца. До тях собственикът на дома седял в голям стол, докато жена му плетяла, увита в топло вълнено одеяло. На щастието тази идилия много му харесала пристъпило през прага на къщата и рекло на стопанина:

– Мога да изпълня всяко твое желание. Пожелай си нещо.

Мъжът се замислил за миг и отговорил:

– Благодаря ти, но нямам нужда от нищо.

Тогава щастието попитало и жената:

– А вие какво желаете?

– Благодаря ти, щастие, но аз вече имам всичко.

Щастието разбрало истината. На излизане се спряло до вратата, обърнало се отново за да огледа къщата пълна с топлина и любов.
И попитало домакините:

– Мога ли да остана с вас завинаги?
Щастието
Сподели